CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

     

Danh sách những công ty, công ty lớn đang hoạt động trong quần thể công nghiệp Hiệp Phước – nhà Bè, TP. HCM

1. CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Ngành nghề: THỰC PHẨM – CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI

Điện thoại: (028) 37800900

 

Ngành nghề: NỘI THẤT – THẦU THIẾT KẾ , TRANG TRÍ

Điện thoại: (028) 37818988

 

3. CÔNG TY CP XI MĂNG THĂNG LONG TỈNH QUẢNG NINH

Ngành nghề: XI MĂNG – SẢN XUẤT và BUÔN BÁN

Điện thoại: (028) 54012490

vnn.vn

 

Ngành nghề: domain authority – GIẢ DA

Điện thoại: (028) 37818959

 

Ngành nghề: CÔNG TEN NƠ

Điện thoại: (028) 37818544

 

Ngành nghề: GIÁO DỤC – THIẾT BỊ

Điện thoại: (028) 37818168

honganheec.com.vn

 

Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY

Điện thoại: (028) 38939866

 

Ngành nghề: DẦU THỰC VẬT

Điện thoại: (028) 37818806

calofic.com.vn

 

Ngành nghề: ĐƯỜNG THỦY – THIẾT BỊ và DỊCH VỤ

Điện thoại: (028) 37800746

vnn.vn ; hamasco


Bạn đang xem: Các công ty trong khu công nghiệp hiệp phước

hcm.vnn.vn

 

Ngành nghề: GIẤY – SẢN XUẤT và BUÔN BÁN

Điện thoại: (028) 37818455

 

Ngành nghề: NHUỘM, TẨY

Điện thoại: (028) 37818362

 

12. CÔNG TY CP LONG BÌNH TỈNH LONG AN

Ngành nghề: XÂY DỰNG – THIẾT BỊ

Điện thoại: (028) 37818990

 

Ngành nghề: MỰC & MỰC IN

Điện thoại: (028) 37818773

 

14. DNTN XI MẠ CẨM SINH

Ngành nghề: XI MẠ – CÔNG NGHIỆP

Điện thoại: (028) 37818070

 

15. CÔNG TY CP THUỘC da HÀO DƯƠNG

Ngành nghề: domain authority – GIẢ DA

Điện thoại: (028) 37800472

 

16.

Xem thêm: Dich Tư Tieng Anh Sang Tieng Viet, Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt


Xem thêm: Quyền Sở Hữu Tài Sản Của Công Dân Là Gì, Quyền Sở Hữu Tài Sản


CÔNG TY CP KCN HIỆP PHƯỚC (HIPC)

Ngành nghề: quần thể CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT

Điện thoại: (028) 37800345

hcm.vnn.vn

 

17. NM SX BAO BÌ HIỆP PHƯỚC

Ngành nghề: BAO BÌ – DỊCH VỤ

Điện thoại: (028) 37800454

 

18. CÔNG TY XÂY LẮP XD 45.1

Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY

Điện thoại: (028) 37800031

 

Ngành nghề: ĐIỆN – HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Điện thoại: (028) 38734066

hcm.vnn.vn

 

Ngành nghề: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điện thoại: (028) 39307273

 

Ngành nghề: THẠCH CAO

Điện thoại: (028) 39151400

 

22. CÔNG TY ĐÚC SỐ 1

Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG, SẢN XUẤT

Điện thoại: (028) 38734091

hcm.vnn.vn

 

23. NM XI MĂNG FICO

Ngành nghề: XI MĂNG – SẢN XUẤT và BUÔN BÁN

Điện thoại: (028) 37800512

 

Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG

Điện thoại: (028) 37819007

 

Ngành nghề: GIẶT ỦI – DỊCH VỤ, THIẾT BỊ

Điện thoại: (028) 37800933

yahoo.com

 

26. CÔNG TY CP XI MĂNG HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH

Ngành nghề: XI MĂNG – SẢN XUẤT và BUÔN BÁN

Điện thoại: (028) 37818094

 

Ngành nghề: NỘI THẤT – VẬT TƯ THIẾT KẾ, TRANG TRÍ

Điện thoại: (028) 54120617

pmail.vnn.vn

 

28. XN SÔNG ĐÀ 25.7 – CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 25

Ngành nghề: XÂY DỰNG

Điện thoại: (028) 37818126

 

Ngành nghề: HÓA CHẤT

Điện thoại: (028) 37800399

hcm.vnn.vn

 

Ngành nghề: ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ

Điện thoại: (028) 37800551

 

Ngành nghề: MỰC IN

Điện thoại: (028) 37800907

hcm.vnn.vn

 

Ngành nghề: NHÔM

Điện thoại: (028) 37800416

tanquangnhom.com

 

Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Điện thoại: (028) 37818785

 

Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP – HÓA CHẤT