Cách chơi ngôi sao thời trang

     

1. Đầu tiên chúng ta phải xác định sự khiếu nại mà bạn thích chơi, tìm hiểu thêm trên những trang của trò chơi như trang ngôi sao 5 cánh thời trang, Kỳ Tích Noãn Noãn, My Miracle Nikki(mình thì hay được các bạn trong hội thông báo các sự kiện lớn tới đây ^.^) ... Để biết kim cương buổi tối thiểu mà bạn muốn full sự kiện đó.Bạn sẽ xem: Mẹo chơi ngôi sao sáng thời trang

Khi đã khẳng định được sự khiếu nại mà mình thích chơi thì bạn xác minh còn bao nhiêu thời gian. Nếu thời gian còn lâu năm thì lúc thi đấu game có những sự kiện không giống thì chúng ta chơi gần như lượt miễn tổn phí hay lấy cỗ mà bạn thích thôi. 

2. Làm nhiệm vụ ngày:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cái này thì bạn nào cũng biết, và mình thấy giả dụ như các bạn không làm quá trình sau thì không nhiều nhất chúng ta cũng làm trách nhiệm ngày. Vì biện pháp này cấp tốc hồi kim cương cứng nhất. Từng ngày bạn nhận ra 53 kim cương.

Bạn đang xem: Cách chơi ngôi sao thời trang

3. Phân chia sẻ:

Bình thường khi tất cả chặng new thì mỗi lần bạn vượt ải và tăng hạng thì bên dưới chữ tăng hạng thường sẽ có chữ chia sẻ. Còn không thì chúng ta vào quần thể Thi Đấu với phối đồ chiến hạ tăng hạng thì nó cũng có thể có chữ chia sẻ như nỗ lực này.


*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn chia sẻ dứt thì nhận ra 5 kim cương.

Tiếp theo chúng ta vào gắng Đồ ở phía trên nhà nhỏ, bạn share +2 kim cương

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. Khổng lồ continue publishing, please remove it or upload a different image.

chuyển đổi chia sẻ +2 kim cương">

Oops! This image does not follow our content guidelines. Khổng lồ continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn vào bình chọn -> đổi khác chia sẻ +2 kim cương.

Xem thêm: Lâm Khánh Chi Và Chồng Lâm Khánh Chi Là Ai, Chồng Lâm Khánh Chi Là Ai

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vượt 1 ải bất kỳ, lúc vượt ải chúng ta nhớ đừng phối đồ hạng S mà chúng ta phối sao được A, B hoặc C như thế này.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. Lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn chia sẻ +4 kim cương

Từ việc share trên thì một ngày các bạn có thêm 15 kim cương.

Xem thêm: Bảo Liêm Không Còn Hợp Tác Với Vân Sơn, Vân Sơn Nhớ Thời Diễn Hài Với Bảo Liêm

Ví dụ: Khoảng vào tháng 7 mang lại tháng 8 năm sau sẽ có sự kiện bự là tô Hải Vân Hoang, sự kiện này đùa giống sự kiện Phong Hoa Tuyết Nguyệt với Tứ Đại Gia Tộc. Số kim cương cơ mà mình dự trù của sự khiếu nại này là trên 8k KC. Do vậy, từ hiện nay đến sự kiện còn ít nhất 6 tháng, trường hợp như mình ko chơi bất kỳ sự khiếu nại nào mang lại lúc đó thì mình tính vừa phải 1 tháng là 30 ngày, một ngày mình chia sẻ và làm trọng trách được 68 KC, như vậy:

6 x 30 = 180 ngày

30 x 68 = 12 240 KC

Còn không tính vào ngày đầu tuần mình sẽ nhận được 60 KC ở quần thể thi đấu. 1 tháng tất cả 4 tuần vậy 6 x 4 = 24

24 x 60 = 1 440 kc

Và mỗi tháng bạn điểm danh nhận ra 500 kim cương: 500 x 6 = 3 000

Vậy tổng cộng trong khoảng thời gian nửa năm mình tích được: 12 240 + 1 440 + 3 000 = 16 680 kc

Từ việc share này bản thân chúc chúng ta tích được không ít kim cưng cửng như bạn thích nhé.