Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quyết định 48

     

Hướng dẫn cáchlập report lưu chuyển khoản tệ trực tiếp theo sau quyết định 48 là giải pháp lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ thẳng theo khối hệ thống tài khoản và báo cáo tài bao gồm được dụng cụ tại quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quyết định 48

Căn cứ lập report LCTT:

Bảng bằng phẳng kế toán.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.Thuyết minh report tài chính.Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ kỳ trước.Các tài liệu kế toán tài chính khác như: sổ kế toán tổng hợp, cụ thể của các tài khoản liên quan.

*

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo ra quyết định 48

Cách lên những chỉ tiêu trên report lưu chuyển tiền tệ rõ ràng như sau:

Chỉ tiêuNội dungMã sốSố liệuđốiứng
1 2TK nợTK có
I. Lưu giao dịch chuyển tiền từ chuyển động kinh doanh   
1. Thu tiền từ bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận khác01  
(+)1. Thu chi phí ngay   
 Thu tiền bán hàng hóa 111,112,1135111
    33311
 Thu chi phí từ bán thành phẩm 111,112,1135112
    33311
 Thu tiền từ cung ứng dịch vụ 111,112,1135112
    33311
 2. Thu của kỳ trước   
 Thu từ chuyển động kinh doanh bán thành phầm hàng hóa cùng tiền ứng trước của người mua sắm hóa dịch vụ 111,112,113131
 3. Lợi nhuận nhận trước (nếu có) 111,112,1133387
 4. Những khoản bớt trừ   
 Chiết khấu yêu mến mại, hàng phân phối bị trả lại, giảm ngay hàng bán 5211,5212,5213111,112
  33311 
3. Tiền đưa ra trả cho người lao động03  
(-)Tạm ứng, giao dịch tiền lương 334111,112
4. Tiền chi trả lãi vay04  
 Chi trả lãi vay (không phân minh trả đến kỳ trước, trả trong kỳ cùng trả trước lãi vay) 635,335111,112
5. Tiền đưa ra nộp thuế TNDN05  
    
(-)Chi nộp thuế TNDN (không tách biệt số thuế TNDN vẫn nộp của kỳ này, số thuế TNDN còn nợ từ những kỳ trước vẫn nộp trong kỳ này với số thuế TNDN nộp trước nếu như có) 3334112
6. Tiền thu không giống từ hoạt động kinh doanh06  
(+)Thu về bồi thường, được phạt, chi phí thưởng, các khoản tiền thu không giống … 111,112711,33311
 Thu hồi các khoản đi ký kết quỹ, cam kết cược 111,112244
 Tiền thu vì nhận ký quỹ, ký kết cược 111,1123414
 Tiền thu bởi vì được hoàn thuế 111,112133
7. Tiền đưa ra khác cho chuyển động kinh doanh07  
(-)Chi về bồi thường, bị phạt, các khoản chi phí khác 811,1331111,112
 Tiền chi ký quỹ, ký cược 244111,112
 Tiền trả bởi vì nhận ký quỹ, cam kết cược 3414111,112
 Tiền đưa ra từ quỹ tâng bốc phúc lợi 431111,112
 Tiền đưa ra nộp các loại thuế (không bao hàm thuế TNDN, tiền nộp các loại phí, lệ phí, tiền mướn đất) 

3331,3333,

 

3337,3338

111,112
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 0720  
II. Lưu chuyển khoản từ hoạt động đầu tư TK nợTK có
1. Tiền chi để buôn bán TSCĐ và những tài sản dài hạn khácTổng số tiền đã đưa ra mua sắm, tạo TSCĐ HH hoặc VH, chi cho quá trình triển khai đã có vốn trở thành TSCĐVH, bỏ ra XDCB dở dang, đầu tư chi tiêu BĐS.

Xem thêm: Sinh Ngày 23 Tháng 10 Là Cung Gì ? Thiên Bình Sinh Ngày 23 Tháng 10

21211,241111,112
2. Tiền thu trường đoản cú thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ và những tài sản lâu năm khácChênh lệch số tiền thu và chi cho thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐS chi tiêu (ghi âm trường hợp thu 22111,112211,241,711
3. Chi phí chi cho vay vốn mua các công nạm nợ của đơn vị chức năng khácTổng số tiền đã bỏ ra cho bên khác vay, chi mua những công rứa nợ của đơn vị khác (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu,…) vì mục đích nắm giữ đầu tư trong kỳ báo cáo (không bao hàm tiền chi mua cho những công chũm nợ vì mục tiêu thương mại)23121>3 tháng, 2218111,112
4. Tiền tịch thu cho vay, buôn bán lại những công nuốm nợ của đơn vị chức năng khácTổng số chi phí thu từ những việc thu hồi lại số tiền nơi bắt đầu đã cho vay, từ phân phối lại hoặc thanh toán các công nuốm nợ của đơn vị chức năng khác trong kỳ report (không bao gồm tiền thu trường đoản cú bán những công cố gắng nợ được coi là các khoản tương đương tiền và bán những công nuốm nợ vì mục tiêu thương mại.24111,112121>3 tháng, 2218
5.Tiền chi chi tiêu góp vốn vào đơn vị khácTổng số tiền để chi tiêu vốn vào công ty khác bao gồm tiền chi đầu tư vốn dưới hiệ tượng mua cổ phiếu, góp vốn vào doanh nghiệp liên doanh, link (không bao gồm tiền chi mua cp vì mục đích thương mại)252212, 2213111,112
6.Tiền thu hồi chi tiêu góp vốn vào đơn vị khácTổng số tiền thu từ các việc thu hồi các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (do bán lại hoặc thanh lý những khoản vốn đã đầu tư vào đơn vị chức năng khác) trong kỳ report (không bao hàm thu do buôn bán CP đã download vì mục đích thương mại)26111,1122212, 2213
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chiaThu về các khoản chi phí lãi cho vay, lãi chi phí gởi, lãi từ mua và chũm giữ chi tiêu các phương tiện nợ( trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu,…) cổ tức và lợi nhuận cảm nhận từ góp vốn vào các đơn vị không giống trong kỳ báo cáo.

Xem thêm:

27111,112515,421
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 2730  
III. Lưu chuyển khoản từ hoạt động tài chính TK nợTK có
1.Tiền thu từ xuất bản cổ phiếu, nhấn vốn góp của nhà sở hữuTổng chi phí thu do các chủ cài đặt góp vốn (không bao gồm các khoản vay với nợ được gửi thành vốn cp hoặc vốn góp của chủ sở hữu bằng tài sản)31111,112411
2.Tiền chi trả vốn góp cho những chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của bạn đã phạt hànhTiền hoàn trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu doanh nghiệp dưới hình thức bằng tiền32411111,112
3.Tiền vay mượn ngắn hạn, lâu năm nhận đượcTổng số tiền công ty lớn nhận được vì chưng đi vay mượn ngắn hạn, dài hạn của ngân hàng, những tổ chức tín dụng tài chủ yếu …Đối với các khoản vay bằng trái phiếu, số tiền sẽ thu được phản ánh theo số thực thu33111,112311, 341
4.Tiền chi trả nợ cội vayTổng số tiền đã trả về các khoản nợ gốc vay ngắn hạn, vay lâu năm hạn, nợ mướn tài bao gồm của ngân hàng, tổ chức tín dụng,…34311, 341111,112
5.Tiền bỏ ra trả nợ thuê tài chínhTổng số tiền đã trả về nợ mướn tài thiết yếu trong kỳ353412311, 341
6. Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả mang đến chủ sở hữuTổng số tiền vẫn trả cổ tức và lợi nhuận được chia cho các chủ thiết lập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao hàm cổ tức hoặc roi được phân tách nhưng ko trả mang lại chủ cài đặt mà được đưa thành vốn cổ phần36421, 338111,112
Lưu chuyển khoản thuần từ chuyển động tài chính40 = 31+ 32 + 33 + 34 + 35 + 3640 

 

Trên đây là toàn cục Hướng dẫn giải pháp lập report lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo sau quyết định 48. Chúng ta có thắc mắc về lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ trực tiếp theo sau quyết định 48 vui miệng để lại comment ở bên dưới.