ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾNG ANH

     

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, gồm quyền quyết định những vấn đề quan tiền trọng của người sử dụng như sự phân phát triển, tổ chức quản lý, tương quan đến đầu tư chi tiêu và vốn, với sự lâu dài của công ty.

Bạn đang xem: đại hội đồng cổ đông tiếng anh


Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh trong công ty lớn rất quan lại trọng, nó không chỉ là thể hiện nay sự bài bản mà còn trình bày độ đúng mực liên quan cho các các bước hàng ngày.

Trong nội dung bài viết Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là gì? sẽ đưa tin về một thuật ngữ cực kỳ phổ biến bây giờ là đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng người đóng cổ phần là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, tất cả quyền quyết định các vấn đề quan lại trọng của người sử dụng như sự vạc triển, tổ chức triển khai quản lý, tương quan đến chi tiêu và vốn, với sự vĩnh cửu của công ty.

Những chức năng của Đại hội đồng người đóng cổ phần được luật pháp tại cơ chế Doanh nghiệp năm trước và trên Điều lệ của công ty.

Thành viên vào đại hội đồng cổ đông phải đáp ứng nhu cầu những đk nhất định được lý lẽ trong nguyên lý và Điều lệ của công ty. Ngoài những thành viên gồm quyền biểu quyết ra thì còn tồn tại những chức danh phải thông qua bầu, xẻ nhiệm.

Xem thêm: Ý Nghĩa Màu Sắc Trong Messenger Bạn Nên Biết, Ý Nghĩa Của Từng Chủ Đề Trong Messenger

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 1 năm một lần vào khoảng thời hạn là 04 tháng kể từ khi chấm dứt năm tài chính. Trong một vài trường hợp rất có thể gia hạn dẫu vậy không được thừa 06 tháng tính từ lúc khi hoàn thành năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là General Meeting of Shareholders

Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh có thể được khái niệm như sau:

General Meeting of Shareholders is the highest organ of a joint stock company. Having the right lớn decide on important matters of the company such as development, management organization, relataed khổng lồ investment & capital, và the existence of the company

The functions of the General Meeting of Shareholders are specified in the Enterprise Law năm trước and the company’s Charter

Member of the General Meeting of Shareholders must meet certain conditons specified in the law & the charter of the company. In addition lớn the members with voting rights, there are also titles that must be passed through election or apooitment.

General Meeting of Shareholders meets once a year for a period 04 months from the over of the fiscal years. In some cases, it is possible khổng lồ extend but not exceeding 06 months from the over of the financial year.

Bài viết Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là gì?  sẽ gửi sang những cụm từ tương quan đến đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh.

Cụm từ tương xứng với Đại hội đồng người đóng cổ phần Tiếng Anh là gì?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Cổ đông gồm quyền dự họp Đại hội đồng cổ đôngShareholders are entitled khổng lồ attend the General Meeting of Shareholders
Tỷ lệ biểu quyết đại hội đồng cổ đôngThe rate of voting of the general meeting of General Meeting of Shareholders
Chức năng của đại hội đồng cổ đôngThe function of the General Meeting of Shareholders
Họp đại hội đồng người đóng cổ phần lần đầuFist genral meeting of shareholders

Một số lấy ví dụ đoạn văn có thực hiện từ Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh viết như vậy nào

– The rate of approval of resolutions of the General Meeting of Shareholders is at lest 65% of the tatol votes of al shareholders drafting the approval meeting

Dịch nghĩa: trong một cuôc họp đại hội đồng cổ đông xác suất thông của của quyết nghị là ít nhất 65% trên tổng số phiếu biểu quyết của toàn bộ các người đóng cổ phần dự theo họp tán thành.

Xem thêm: Virus Corona: Bệnh Nhân 17 Nhiễm Covid, Bệnh Nhân 17 Nhiễm Covid

– General Meeting of Shareholders is considered khổng lồ be the highest decision – making authority in the company, so the General Assembly decides on the company’s development và survival issues

Dịch nghĩa: Đại hội đồng cổ đông gồm quyết định tối đa trong công ty, ra quyết định những vấn đề phát triển và tồn tại

Từ phần lớn phân tích trên công ty chúng tôi mong rằng Quí vị sẽ có thêm các thông tin quan trọng về Đại hội đồng cổ đông giờ Anh là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc hy vọng biết thêm thông tin chi tiết vui lòng contact vào số điện thoại cảm ứng thông minh 1900 6557.