Điều Khoản

     
r-star.vn thu thập thông tin của người dùng gửi cho việc đó tôi. Cửa hàng chúng tôi cũng thu thập thông tin trải qua những trang người tiêu dùng truy cập, tin tức được hỗ trợ thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những tin tức này hoàn toàn có thể chứa dữ liệu cá nhân của các bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, vv... R-star.vn khẳng định bảo vệ bình yên thông tin của bạn. Cửa hàng chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không tồn tại sự chất nhận được bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một trong những thông tin tích lũy từ chúng ta và về bạn được sẽ tiến hành sử dụng để cung ứng việc cung ứng dịch vụ của công ty chúng tôi với bạn. Phần đa thông tin công ty chúng tôi thu thập không được share với bạn, bán hoặc mang đến thuê, nước ngoài trừ một vài trường đúng theo sau đây:

r-star.vn tất cả thể chia sẻ thông tin cá nhân để khảo sát hoặc ngăn ngừa các hoạt động bất hòa hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các hiểm họa sự bình an tính mạng của ngẫu nhiên người nào theo yêu ước của phương tiện pháp.
r-star.vn hợp tác và ký kết với những công ty khác đại diện cửa hàng chúng tôi ở một vài nhiệm vụ và hoàn toàn có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thương mại cho bạn. R-star.vn cũng có thể chia sẻ thông tin của khách hàng để hỗ trợ sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại mà chúng ta yêu mong hoặc khi shop chúng tôi có được sự được cho phép của bạn.
Chúng tôi đang chuyển thông tin về các bạn nếu shop chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Vào trường hòa hợp này, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho chính mình bằng thư điện tử hoặc bằng phương pháp thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi trước khi thông tin về chúng ta được chuyển nhượng bàn giao và trở thành đối tượng của một chính sách Bảo mật khác.
Bảng cầm tắt này được cung cấp cho bạn vì tác dụng của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui miệng đọc Điều khoản một cách toàn vẹn để cố kỉnh rõ.