KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Người lao động nước ta khi gia nhập lao đụng tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, tham gia hoạt động công đoàn. Trình từ bỏ thành lập, dấn mình vào hay hoạt động được cơ chế tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.Bạn đang xem: Công đoàn giờ anh là gì

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức chính trị buôn bản hội của thống trị công nhân và tín đồ lao động, được thành lập và hoạt động dựa trên các đại lý tự nguyện và chịu sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, thuộc với phòng ban nhà nước cùng tổ chức kinh tế chăm lo, bảo đảm quyền và tác dụng hợp pháp cho những người lao động, ngoài ra tham gia vào giám sát và đo lường hoạt dộng của cơ sở nhà nước, tuyên truyền người lao cồn chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao tay nghề, trình độ.

Bạn đang xem: Kinh phí công đoàn tiếng anh là gì

Người lao động nước ta khi tham gia lao hễ tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền thành lập, tham gia vận động công đoàn. Trình tự thành lập, tham gia hay vận động được quy định tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn giờ Anh là gì?

Công đoàn giờ đồng hồ Anh là: Union

Định nghĩa công đoàn được dịch sang tiếng Anh như sau:

Trade unions are socio-political organizations of the working class và working class, established on a voluntary basis and under the leadership of the Communist buổi tiệc ngọt of Vietnam, together with state agencies and economic organizations. Care, protect the legitimate rights & interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees to comply with the law, discipline, & improve skills. , level.

Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies & organizations, have the right to lớn establish & participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter.


*

Cụm từ tương quan công đoàn giờ Anh là gì?

– Công đoàn đại lý là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của công đoàn tập hợp những thành viên trên một hoặc một trong những doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở và được công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận theo phương tiện của pháp luật công đoàn Việt Nam.

Công đoàn cơ sở tiếng Anh là: Union base

– Công đoàn công ty.

Xem thêm: Chia Sẻ Màn Hình Iphone Lên Tivi Không Cần Dây Cáp Đơn Giản, Cách Chiếu Màn Hình Iphone, Ipad Lên Tivi

Công đoàn doanh nghiệp là công đoàn cơ sở tại một doanh nghiệp lớn nhất định, triển khai các chuyển động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đại quang minh cho người lao động ở công ty đó.

Công đoàn doanh nghiệp tiếng Anh là: Union Corporation

Định nghĩa công đoàn công ty được dịch lịch sự tiếng Anhnhw sau:

A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights and interests of employees in that company.

– phương pháp Công đoàn.

Luật công đoàn là văn bản do Quốc hội ban hành, quy định ví dụ những hiệ tượng hoạt động, thủ tục thành lập hay khí cụ quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức công đoàn…

Luật Công đoàn giờ đồng hồ Anh là: union law

Định nghĩa giải pháp Công đoàn được dịch sang tiếng Anh như sau: phương tiện công đoàn là văn bản do Quốc hội ban hành, quy định rõ ràng những nguyên tắc hoạt động, thủ tục thành lập và hoạt động hay nguyên lý quyền hạn, trọng trách của tổ chức công đoàn…

Ví dụ đều từ thường sử dụng công đoàn giờ đồng hồ Anh là gì?

– công dụng quan trọng nhất của công đoàn.

Xem thêm: Tải Bài Viết Mẹ Trong Tâm Trí Con 2018, Bài Dự Thi Mẹ Trong Tâm Trí Con 2018

Chức năng đặc biệt quan trọng nhất của công đoàn được dịch lịch sự tiếng Anh là: The most important function of the union.