273 lpl 4 vùng huyệt cơ bản

     

Lương y Lý Phước Lộc là trong số những người nghiên cứu Diện Chẩn từ rất sớm. Trải qua ngay gần 40 năm khám phá và sáng tạo, thầy Lý Phước Lộc vẫn tích lũy những kinh nghiệm vô thuộc quý báu phối kết hợp giữa bấm huyệt và ăn diện Chẩn. 

*

 Lương Y Lý Phước Lộc cùng Thuyết Đồng Ứng

Lương Y Lý Phước Lộc đã phát triển Thuyết Đồng ứng trên cả người người và ứng dụng thuyết này một biện pháp nhần nhuyễn với đạt được tác dụng cao trong thực tiễn lâm sàng. Các đồ hình Diện Chẩn được ông ví dụ hóa cùng mô tả bằng bằng những hình vẽ giúp cho tất cả những người học dễ dàng tìm được những điểm đồng ứng bội nghịch chiếu.

Bạn đang xem: 273 lpl 4 vùng huyệt cơ bản

 Thuyết Đồng Ứng mang đến rằng: phần lớn gì như là nhau hay tương tự nhau thì có quan hệ cùng với nhau. Ví dụ là những phần tử có ngoài mặt giống nhau hay tựa như nhau đều có những tương quan, bao gồm thể ảnh hưởng hay tác động ảnh hưởng lẫn nhau.

Ví dụ : sinh sống mũi tương tự sống sườn lưng nên gồm quan hệ cùng với sống sống lưng (và ngược lại) nhì cánh mũi bao gồm hình dạng tương tự như nhị mông cần có ảnh hưởng đến mông. Gờ mày có dạng tương tự như như cánh tay đề xuất có tương quan đến cánh tay, ụ cằm có bề ngoài như bọng đái phải có liên quan đến bọng đái...

Tìm huyệt trên vẻ ngoài Đồng Ứng của thầy Lý Phước Lộc

Trong những Lớp học tập Diện Chẩn với Bấm huyệt được tổ chức, ông lý giải tìm huyệt một cách rất đơn giản dễ dàng và dễ dàng hiểu. Không chú trọng vào việc nhớ hết các tên huyệt hay những phác vật dụng kinh nghiệm. Việc tìm và đào bới huyệt đa phần dựa trên những các nơi đồng ứng (đã được vẽ ra hay không được vẽ). Bởi vì theo nguyên tắc Đồng ứng những bộ phận trên khung người người cùng dáng vẻ với nhau thì có thể chữa cho nhau, và sinh huyệt cũng rất có thể tìm ngay làm việc những phần tử này.

Diện Chẩn với Bấm Huyệt của thầy thuốc Lý Phước Lộc

Với phong thái truyền đạt giản dị, dễ dàng hiểu. Các bài giảng của thầy Lý Phước Lộc thể hiện đầy sự chổ chính giữa huyết đối với nghề cùng sự đon đả với các thế hệ học trò.

Dưới đây là những bài giảng về Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Thầy, ước ao rằng chúng ta tiếp thu thêm để cải thiện tay nghề cùng ứng dụng kết quả nhằm mang lại lợi ích cho đầy đủ người, nhất là fan nghèo nhằm giúp chúng ta khỏi bệnh mà không phải tốn tiền download thuốc

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 01

tại Trung trung khu Trường Sinh Học 

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 02

tại Trung chổ chính giữa Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 03

tại Trung vai trung phong Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 04

tại Trung trung ương Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 05

tại Trung tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 06

tại Trung vai trung phong Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 07

tại Trung trọng điểm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 08

tại Trung trung tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 09

tại Trung trọng tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 10

tại Trung trọng tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 11

tại Trung trung tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 12

tại Trung trung khu Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 13

tại Trung chổ chính giữa Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 14

tại Trung trọng tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 15

tại Trung trung khu Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 16

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 17

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 18

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 19

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 20

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 21

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 22

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 23

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 24

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 25

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 26

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 27

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 28

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 29

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 30

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 31

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 32

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33a

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33b

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33c

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 34

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 35

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 36

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 37

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 38

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 39

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 40

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 41

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 42

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 43

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 44

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 45

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 46

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 47

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 48 Đau cột sống

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 49 Đau cột sống

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 50

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 51

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 52

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 53

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 54

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 55

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 56

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 57

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 58

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 59

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 60

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 61

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 62

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 63 Đặc Biệt Sự phối hợp

Thầy LPL-Đỗ Đức Ngọc Bs Tây Đông Y YouTube

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 66

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 67

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 68

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 69

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 70

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 71

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 72

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 73

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 74

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 75

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 76

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 77

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 78

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 79

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 80

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 81

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 82

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 83

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 84

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 85

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 86

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 87

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD88 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung chổ chính giữa TSH Điển quang quẻ YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD89 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung trọng điểm TSH Điển quang YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD90 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung trọng tâm TSH Điển quang YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD91 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung vai trung phong TSH Điển quang YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD92 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung trọng điểm TSH Điển quang quẻ YouTube 2

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD93 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung trung tâm TSH Điển quang YouTub

Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

 Hãy học cách tự chữa dịch cho mình, khôn cùng nhẹ nhàng, không dùng thuốc mà kết qủa thần kỳ ngạc nhiên khỏi bệnh nhanh chóng, cần phổ biến đến mọi bạn pp Đồng Ứng điều trị của thần y Lý Phước Lộc

 Video dạy chữa bệnh theo pp. Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

 Lời nói đầu của Thầy Đỗ Đức Ngọc :

 Điểm đặc biệt của Thầy Lý Phước Lộc là Thầy đã khàm phá ra cơ thể có sẵn kho thuốc qúy nó tự chữa khỏi bệnh, khi cơ thể bị bệnh, mặc dù chúng ta có thể không biết thương hiệu bệnh nó là gì, thì hệ thống nội dược trong cơ thể mà tây y gọi là système de l"endocrine cũng đã sản xuất ra thuốc chữa bệnh đó rồi và thuốc đó nó được cất dấu nằm ở những điểm đối xứng xuất xắc đồng ứng là khu vực không đau, lúc chúng ta tìm ra, tay chúng ta chạm vào chỉ một vào các điểm đối xứng tuyệt đồng ứng đó nó mang lại cảm giác đau, thì khu vực đó chính là thuốc, chúng ta chỉ việc dùng ngón tay day vào đó hết đau thì bệnh chúng ta khỏi.

 Như vậy, việc của chúng ta là phải tìm xem thuốc chữa bệnh mang đến cơ thể chúng ta được cất dấu ở đâu để tìm ra nó, day vào đó để khỏi bệnh, thì công việc tìm những điểm cất dấu thuốc bên trên người không phải là dễ tìm, phải mất nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu, tuy vậy may núm Thầy Lý Phước Lộc đã nghiên cứu và tìm ra những điểm cơ thể cất dấu thuốc tự chữa bệnh đó rất dễ dàng và đã hệ thống hóa nó bằng phương pháp đồng ứng trị liệu, giúp chúng ta tìm ngay lập tức ra được điểm cất thuốc của cơ thể để chữa đúng vào bệnh mà không bị phản ứng phụ. 

 Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu Corresponding response therapycủa Thầy Lý Phước Lộc dễ học dễ thực hành nhẹ nhàng sở hữu lại kết qủa nhanh bất ngờ mà mọi người không phải là thầy thuốc, chưa từng học ngành y, ai cũng có thể tự chữa khỏi bệnh cho chính mình, mang lại những người thân trong gia đình và bạn bè xa gần không phải tốn tiền thuốc. 

 Thầy là người Việt nam đầu tiên trên thế giới phát minh ra phương pháp này, đã đi giảng dạy và truyền bá khắp năm châu mà hiện nay ngành y chính thống không có, Thầy xứng đáng là vị tổ khai sáng phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu khuyến khích đến mọi người hãy tự học theo tài liệu của Thầy để nối tiêp kế thừa một phương pháp chữa bệnh tuyệt vời lưu lại truyền đến các thế hệ mai sau.

 Video 1  https://youtu.be/S_Kv6UfMfk0

 https://drive.google.com/file/d/1MH5IhkmbjIdHcAljwzEzWkncHEgUAXEd/view?usp=sharing

Video 2  https://youtu.be/cJ9UYveb1RQ

 https://drive.google.com/file/d/11wRzBkLCc-pvW40l5ugOPlIETITqshIb/view?usp=sharing

Tiểu sử (Biography) Thầy Lý Phước Lộc

Thầy Lý Phước Lộc sinh năm Giáp Thân tại buôn bản Phước Hải tỉnh giấc Phước mặc dù (Bà Rịa) Master Ly was born at Phước Hải Village in Phước mặc dù Province.

Xem thêm: Cách Điều Trị Viêm Gan B Ệnh Viêm Gan B, Nhiễm Virut Viêm Gan B Khi Nào Cần Dùng Thuốc

1965 – 1966 : sv Đại học Khoa Học sài thành Student at Saigon Science University

1966 – 1975 : Sĩ quan không Quân vn Cộng Hòa Air Force Officer of The Republic of Vietnam

1981 – 1995 : member nhóm nghiên cứu và phân tích Diện Chẩn Điều Khiển biện pháp Bùi Quốc Châu

Member of the group called Research và Improvement of Face Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan Lieu Phap)

1995 : Định cư trên Hoa Kỳ, đái bang California Settled in California, USA

Thầy Lý Phước Lộc bắt đầu phổ biến đổi và phát triển nước ta Đồng Ứng Liệu Pháp từ thời điểm năm 2012 ngơi nghỉ Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Tiệp tương khắc ...

Master Ly has disseminated và evolved Ly’s Corresponding Therapy since 2010 in The United State of America, Canada, Germany, France, Holland, Belgium, Switzerland, the Czech Republic, và other countries.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIỆT-NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP (VIỆT phái nam ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP) (INTRODUCTION khổng lồ LY’S CORRESPONDING RESPONSE THERAPY)

A. Tiểu truyện (About the writer) Thầy Lý Phước Lộc nguyên là đồ đệ của Thầy Bùi Quốc Châu và cũng chính là thành viên của group Nghiên cứu & trở nên tân tiến Diện Chẩn Điều Khiển biện pháp (DCĐKLP Bùi Quốc Châu) trong thập niên 80. Qua nhiều năm nghiên cứu và phân tích LÝ ĐỒNG ỨNG, Thầy Lộc đã hệ thống hóa cùng xây dựng vn Đồng Ứng biện pháp (VIỆT phái nam ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP), một phương thức đơn giản cùng rất công dụng tìm Sinh-Huyệt khắp toàn thân để điều trị mọi rối loạn tính năng của khung người mà không nên dùng thuốc, dầu, cao dán (salonpas), kim châm, xuất xắc dụng cụ, v.v. Master Loc Phuoc Ly was a student of Master Chau Quoc Bui và a member of the group called Research và Improvement of Face Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan Lieu Phap) in the 1980’s. After several years of studying the law of Corresponding Response, Master Ly has systemized & developed “Ly’s Corresponding Response Therapy,” a simple and very effective method that searches for acupressure points, called Sinh-Huyệt, on the entire toàn thân to treat or alleviate ailments và physiological disturbances without the need of medication, medical oil, therapeutic wraps, needles, or any other means.

B. Xuất phát (History) VIỆT phái nam ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP đã có hình thành dựa trên ba mối cung cấp y-học chính: Ø Dân gian : Cạo gió, Giác hơi, Chích Lễ Ø truyền thống cổ truyền : Châm cứu, Bấm Huyệt Ø tiến bộ : cơ thể học

Corresponding Response Therapy was developed based on three medicine sources: Ø Vietnamese Folk Medicine: such as Cạo Gió (a method of using either a piece of ginger, a coin, or a hard-boiled egg to lớn rub the back & the chest of patients in order lớn clear stagnation and re-stimulate Qi/blood flow), Giác khá (cupping therapy), Chích Lễ (a method of pricking or piercing specific points on the surface of toàn thân and squeezing out “bad” blood)

Ø Eastern Ancient Medicine: such as acupressure và acupuncture Ø Modern medicine: Physiology và Anatomy

II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆT phái nam ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP A. Đồng Ứng điều trị Pháp 1) phương thức điều trị những dịch chứng không dùng thuốc, không sử dụng kim châm, hay dụng cụ. 2) chủ yếu bằng những phương tiện đi lại cơ hữu của phiên bản thân: Ngón tay, Bàn tay, Cùi chỏ, Gót chân, v.v. Tín đồ trị căn bệnh vẫn có thể dò tìm, tác động đúng chuẩn vào Sinh Huyệt theo Lý Đồng Ứng. B. Lý Đồng Ứng 1) Theo giáo lý Âm Dương: Vạn hữu Không kế bên Âm Dương. Âm Dương mặc dù Dị nhưng mà Tương Đồng. Chúng hoàn toàn có thể hóa giải giỏi hổ tương, cùng phát triển, lâu dài theo quy hình thức của Vũ Trụ. 2) hồ hết cơ quan tiền Tạng đậy của con người cũng theo quy cơ chế Âm Dương. Chúng tất cả mối tương quan mật thiết cùng với nhau trong một khối thống nhất. C. Sinh Huyệt (SH)? 1) Sinh huyệt là biểu hiện bất thường giỏi là Điểm tinh tế cảm độc nhất của cơ thể khi khung hình đã và đang có bệnh. * chúng thường lộ diện một cách tất cả hệ thống. 2) lúc SH được phát hiện tại và tác động ảnh hưởng kịp thời, hiện tượng Cảm Ứng xảy ra ngay tức tương khắc như một Lực Đòn Bẩy đẩy đi hầu hết Rối loạn tác dụng của khung người một giải pháp kỳ diệu. 3) SH có ba dạng: · Thống điểm · biểu thị khác hay (mụn nhọt đỏ/ trắng, chỉ tiết v.v.) · Bất Thống điểm D. Search Sinh Huyệt (SH) như thế nào? 1) Như sẽ nói SH là một biểu lộ thông tin căn bệnh lý, đôi khi là cửa ngõ ngõ của sự khai thông khí huyết, tái lập lại những trơ thổ địa tự của cơ thể. Thế nên ĐƯTLP mang SH làm các đại lý cho bài toán Chẩn Trị; và công việc Chẩn Trị thường xảy ra đồng lúc. 2) vấn đề Chẩn Trị này đạt được kết quả đến đâu tùy trực thuộc vào sự đúng theo tác & cảm thông giữa người bệnh và người điều trị. 3) phụ thuộc vào thuyết Âm Dương, Tam Tài, Lý Đồng Ứng, Sinh Huyệt được xác minh theo tía yếu tố: Đồng Hình, Đồng Thế, với Đồng Thể. · Đồng về Hình: Đồng Dạng · Đồng về Thế: Động/Tĩnh, Cao/Thấp, Co/Thẳng, v.v. · Đồng về Thể: Mềm/Cứng, Thô/Láng, Mỏng/Dày, v.v. Thí dụ: · Chỏ/Gối, Khuỷu/Kheo, Cổ tay/Cổ chân/Cổ gáy/Cổ Họng, v.v. · Bụng/Kheo/Khuỷu, Ót/Gót, Nách/Háng, Mông/Vai/Gót, v.v.

E. Quan liêu Điểm 1) bệnh trạng bao gồm hai loại: Ø bệnh Chứng: Rối loạn chức năng Ø bệnh dịch Tật: Tổn thương rõ ràng (thuộc các bước Sinh, Lão, Bệnh, Tử) 2) Khi đánh giá được SH, ai cũng có thể chữa được dịch cho chính bản thân, gia đình, và người thân trong gia đình không phân biệt tuổi tác, Nam xuất xắc Nữ. 3) *** không một ai chữa bệnh cho Mình bởi chính mình *** F. Thiên tài Ø Đơn Giản - kết quả - nhanh chóng - thoải mái và tự nhiên - dễ Học - dễ dàng Hành - sáng sủa G. Phương Châm Ø Phòng bệnh dịch hơn Chữa căn bệnh Ø cứu giúp Mình- cứu giúp Người

Đồng Ứng Trị biện pháp là gì? Môn học chữa dịch theo lý Đồng Ứng nhằm tìm Sinh huyệt kiểm soát và điều chỉnh lại phần lớn rối loạn tính năng của cơ thể. Sinh Huyệt (SH )?

SH là vấn đề nhạy cãm nhất của cơ thể tuỳ không & thời hạn ứng hiện một cách có hệ thống Sinh huyệt ( S H ) được xem như là nơi báo dịch đồng thời là điểm chửa trị của khung người đã & đang nên đến . Nói khác đi SH tất cả hiệu năng : Chẩn Trị đồng thời gian .

SH thường lộ diện duới 3 dạng :

Điểm rất đau ( thống điểm ) Những biểu thị bất thường như : nhọt nhọt trắng , đỏ ..., Tàn mùi hương , chỉ tiết , điểm nổi cộm v/v ...Điểm ko đau bất thường .

Phương tiện yêu cầu dùng lúc tìm huyệt  Đôi bàn tay , các ngón tay của bạn chẩn trị là hầu hết .

search SH ra làm sao ? 

Dựa vào 3 chính sách : 

Đồng hình : Khớp theo khớp ,Chỏ / Gối , Khuỹu / Khoeo , Ót / Gót v/v...Đồng nạm : Cao theo cao , rẻ theo thấp , ngữa theo ngữa v/v ...Đồng thể : Cứng , mượt , Thô ,Láng ,Sâu , cạn v /v ...

Xem thêm: Đinh Thoại Yến Vy Bây Giờ Ra Sao Sau Khi Trải Qua Loạt Biến Cố Trong Cuộc Đời?

Sinh huyệt , A thị huyệt , Kỳ huyệt có khác biệt ?  Không khác . Tại sao khi kiếm được SH lại tác động ảnh hưởng 7 lần?

Số 7 là số lượng ước lượng nhằm tránh sự quá liều khi ảnh hưởng đồng thời là số lượng mang chân thành và ý nghĩa thoát khổ ( căn bệnh Khổ ) .

Link video đầy đủ các bài giảng của Thầy Lý Phước Lộc: https://www.youtube.com/channel/UCfRJUx1mLq9ANY929puo-fA