NGA PHỤ KHANG CHỮA BỆNH GÌ

     
sút 30.000 cho giao dịch trên 600.000 giảm 50.000 cho giao dịch trên một triệu ( vận dụng cho deals tiếp theo )
*
ngaphukhang ttt1 O5112
*
ngaphukhang ttt2 H2463
*
ngaphukhang ttt3 A0332
*
ngaphukhang ttt4 T7758
*
ngaphukhang ttt5 R7772
*
ngaphukhang ttt6 G2066
*
ngaphukhang ttt7 M5703
*
ngaphukhang ttt8 T7440
*
ngaphukhang ttt9 A0438
*
ngaphukhang ttt10 K4723