Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi Được Trích Bao Nhiêu

     

Quỹ khen thưởng, phúc lợi là một khoản mục kế toán khá quan trọng. Vậy quỹ này được dùng để làm gì? Dựa vào đâu để trích lập quỹ và cách hạch toán, ghi nhận như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Khái niệm cơ bản về quỹ khen thưởng, phúc lợi

Quỹ khen thưởng, phúc lợi là các quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích bao nhiêu

Quỹ này được lập ra chủ yếu dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi của công ty và những nơi công cộng. Từ đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống và tinh thần làm việc cho người lao động, kích thích, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

*
Tìm hiểu về quỹ khen thưởng phúc lợi

Quỹ này sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Giám đốc quyết định sau khi tham khảo ý kiến Công đoàn doanh nghiệp.

Xem thêm: Ngắm Ảnh Gái Đẹp Không Mặc Nội Y, Gái Đẹp Mặc Nội Y Hở Hang Đến Phản Cảm

Mục đích của quỹ khen thưởng, phúc lợi

Quỹ khen thưởng

Thưởng cuối năm hoặc định kỳ cho người lao động của doanh nghiệpThưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể có sáng kiến, cải tiến mới, đem lại hiệu quả cao trong doanh nghiệpThưởng cho các cá nhân, đơn vị bên ngoài đã hoàn thành tốt những điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng, đóng góp và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệpTrích lập để hình thành quỹ khen thưởng tập trung (nếu có) của tổng công ty để khen thưởng bộ máy quản lý và điều hành của tổng công ty, hoặc cho đơn vị thành viên có thành tích xuất sắc và trong những trường hợp khen thưởng khác

Quỹ phúc lợi

Đầu tư, xây dựng, sửa chữa, bổ sung cho nguồn vốn xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của doanh nghiệpChi cho các hoạt động phúc lợi của xã hội, văn hóa, thể thao, phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên của doanh nghiệpĐóng góp cho quỹ phúc lợi khác của xã hộiTrợ cấp cho người lao động của công ty đã về hưu, không còn sức lao động, … và điều kiện kinh tế gia đình khó khăn

*Lưu ý:

Khi doanh nghiệp sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi để mua sắm tài sản, chi tiêu cho việc khen thưởng – phúc lợi của nhân viên và doanh nghiệp mà có thuế giá trị gia tăng đầu vào, phần thuế này sẽ không được khấu trừ mà sẽ được tính vào tài sản hoặc những khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan.

Xem thêm: Đánh Số Trang Word Bỏ Trang Đầu, Please Wait

*
Phương pháp hạch toán quỹ khen thưởng, phúc lợi

Phương pháp kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tài khoản ghi nhận

Để phản ánh tình hình trích lập và số tiền hiện có, kế toán sử dụng tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tài khoản này gồm 04 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 3531 – Quỹ khen thưởngTài khoản 3532 – Quỹ phúc lợiTài khoản 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định (TSCĐ)Tài khoản 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

Cách hạch toán

Theo điều 63 Thông tư 200/2014/TT-BTC, kế toán sẽ ghi nhận và hạch toán như sau:

Nội dungTài khoản
Trong năm khi tạm trích Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 353 (3531, 3532, 3534)
Cuối năm, xác định trích thêmNợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 353 (3531, 3532, 3534)
Tiền thưởng phải trả cho người lao độngNợ TK 3531 – Quỹ khen thưởng Có TK 334 – Phải trả người lao động.
Chi trợ cấp khó khăn, thiên tai, lũ lụt; chi cho hoạt động nghỉ mát của doanh nghiệp, phong trào văn hóa, văn nghệ,Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi Có các TK 111, 112…
Bán sản phẩm, hàng hóa trang trải bằng quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán phản ánh doanh thu không bao gồm thuế GTGT phải nộpNợ TK 353 (3531, 3532) – (tổng giá thanh toán) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốcNợ TK 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty Có các TK 111, 112…
Đầu tư, mua sắm TSCĐ dùng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp– Ghi tăng TSCĐ:Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá + thuế GTGT (nếu có)) Có các TK 111, 112, 241, 331, … – Đồng thời, ghi: Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ – Định kỳ tính hao mòn TSCĐ, ghi: Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ
Nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi– Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý: Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá) – Phản ánh các khoản thu, chi nhượng bán, thanh lý TSCĐ: + Đối với các khoản chi, ghi: Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợiNợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ) Có các TK 111, 112, 334, … + Đối với các khoản thu, ghi: Nợ các TK 111, 112 Có TK 353 – Quỹ phúc lợi Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữuNợ TK 3531 – Quỹ khen thưởng Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá bán thấp hơn mệnh giá) Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá bán cao hơn mệnh giá)

Hi vọng qua bài viết này, r-star.vn đã đem đến cho quý doanh nghiệp, kế toán có thêm những thông tin bổ ích trong việc trích lập, ghi nhận quỹ khen thưởng, phúc lợi. Nếu có gì thắc mắc về thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế, dọn dẹp sổ sách kế toán cuối năm, đừng ngần ngại liên hệ với r-star.vn nhé!